» Hem

  » Viktiga hörnstenar

  » Chefs- och ledarutveckling

  » Ledningsgrupputveckling

  » Coachning

  » Grupp- och arbetslagsutveckling

  » Övriga uppdrag

  » Samarbetspartners & Verktyg

Ledningsgrupputveckling

Vad skulle hända om ledningsgruppen delade samma värderingar och bilder? Hur skulle arbetet i gruppen fungera om alla tänker ”vi” i stället för ”jag”? Livsrum Led & ledarskap kan vara ett stöd till ledningsgrupper i företag och organisationer i att identifiera sina ”felfunktioner” och i stället utveckla sitt kunnande och sin förmåga att styra och leda på ett effektivare sätt.

För att kunna fatta gemensamma och för organisationen viktiga beslut behöver medlemmarna i gruppen förstå och hantera varandra. Kunskaper, erfarenheter, personligheter, värderingar och attityder blir viktiga ingredienser för att bygga gruppens samlade ledarskap och för att kunna stödja och hjälpa varandra i ledningsarbetet. Även här gäller att kvalitet skapas över tid, varför vi gärna ser att dessa typer av uppdrag sträcker sig längre än ett eller två tillfällen av insatser.