» Hem

  » Viktiga hörnstenar

  » Chefs- och ledarutveckling

  » Ledningsgrupputveckling

  » Coachning

  » Grupp- och arbetslagsutveckling

  » Övriga uppdrag

  » Samarbetspartners & Verktyg

Viktiga hörnstenar

Vi startar där varje deltagare befinner sig
Utgångspunkten är alltid deltagarnas behov – inte våra. Vi börjar därför med att låta deltagarna ta reda på var de befinner sig, vad de behöver och varför. Deltagarna får också teckna ned sina individuella målbilder och skapa sina aktivitetsplaner utifrån dessa, med fokus på både arbetet, familjen och det egna jaget.

Vi arbetar med varje deltagares verklighet
Det är viktigt att deltagarna ges möjlighet att använda arbetsexempel från verkliga livet och från sin egen vardag. För att underlätta processen i att applicera teorier och nya beteenden in till sin egen vardag, försöker vi ständigt hålla en bra kontakt mellan programmets ”utvecklingsvärld” och deltagarnas egen vardag.

Vi arbetar med gruppen som verktyg – och arbetar upplevelsebaserat
Vi arbetar med gruppen och tar med deltagarna på en utvecklingsresa – från grupp till ett effektivt team – där gruppen utgör en bas för fortsatt stöd för varje deltagares utveckling, även efter programmets slut. Det innebär att deltagarna får uppleva just den utveckling, som de senare skall skapa som chef i sina ”hemmagrupper”, samtidigt som de får verktyg och teorier kring denna utveckling.

Vi väver in teorier
Vi bygger in en rad erkända teorier i våra program av forskare som Will Schutz, Dr Elias Porter, m.fl. Deras resultat kring grupper, gruppers utveckling och gruppers behov av ledarskap i olika skeden, är viktiga för alla ledare att känna till.