» Hem

  » Viktiga hörnstenar

  » Chefs- och ledarutveckling

  » Ledningsgrupputveckling

  » Coachning

  » Grupp- och arbetslagsutveckling

  » Övriga uppdrag

  » Samarbetspartners & Verktyg

Chefs- och ledarutveckling

Att vara ledare innebär en stor utmaning. För att kunna göra ett gott arbete krävs att du känner dig trygg i din roll och förstår ditt uppdrag. Varje god ledare bör ha ett genuint intresse för utveckling av såväl sitt ledarskap som verksamheten.

Utbildningarnas syfte är att hjälpa ledare att styra och leda organisationer genom att:

  • lära sig mera om sig själva - självkännedom
  • ge ökad kunskap om chefskap och ledarskap genom att träna i verksamhetsnära och i ovana situationer
  • tillföra metoder och processer för fortsatt individuell utveckling
  • pröva och utveckla sitt chefskap och ledarskap i annorlunda miljöer
  • uppleva, reflektera och lära av det som sker
  • stödja individen med coachning

Utveckling tar tid och lärande sker såväl under kursdagarna som på hemmaplan mellan kurstillfällena.

Utmana
Den som bäst känner av behoven mitt i din verklighet bör vara du ! Därför är din vardagssituation den bästa spegeln genom hela kursen. Du kommer att ständigt utmanas och uppmanas i att se hur du bäst tillgodoräknar dig kursens innehåll och kurskamraternas erfarenheter i ditt eget chefs- och ledarskap.

Reflektera
En viktig del i allt chefs- och ledarskap är möjligheten att reflektera. Reflektera över beslut och dess konsekvenser, medarbetarnas situation och behov, strategier och tillvägagångssätt. Därför innehåller varje delmoment i chefs- och ledarkursen tid för reflektion så att varje insikt ges möjlighet att slå rot ordentligt.

Praktisera
Det bästa sättet för personlig utveckling är att praktisera sitt chefs- och ledarskap. Därför blir veckorna mellan kurstillfällena din möjlighet att mitt i verksamheten arbeta ”skarpt” med nya verktyg och erfarenheter. Vid återträffarna ges möjlighet till utbyte av erfarenheter kring både framgångar och motgångar.