» Hem

  » Viktiga hörnstenar

  » Chefs- och ledarutveckling

  » Ledningsgrupputveckling

  » Coachning

  » Grupp- och arbetslagsutveckling

  » Övriga uppdrag

  » Samarbetspartners & Verktyg

Grupp- och arbetslagsutveckling

Hur skapas arbetsglädje? Hur kan ett arbetslag som stretar åt alla håll bli en sammansvetsad grupp som arbetar effektivt? Hur kommunicerar grupper internt och externt?

Erfarenheten säger att förståelse, tillit och trygghet mellan alla i arbetslaget är några av de viktigaste grundförutsättningarna för ett gott samarbete. Vi vill bidra med stöd och hjälp för att skapa förutsättningar och förmedla värdefulla insikter som bidrar till en fortsatt utvecklingen. De grupper som får vara med om att skriva sin historia och drömma om framtiden kommer att ta ett aktivt ansvar i det framtida förändringsarbetet.

Vi hjälper dig att utveckla ditt lag genom att:

  • ge laget ökad kunskap om, och förståelse för, gruppers utveckling och dynamik
  • utveckla viktiga faktorer för att skapa laganda, så som tillit, förtroende, respekt, tolerans och acceptans
  • ge kunskap och förståelse för varandras olikheter och ta tillvara dessa för att utveckla gruppens arbetssätt
  • träna tillsammans, både chef och medarbetare
  • stödja gruppen att hantera ”skarpa” situationer