» Hem

  » Viktiga hörnstenar

  » Chefs- och ledarutveckling

  » Ledningsgrupputveckling

  » Coachning

  » Grupp- och arbetslagsutveckling

  » Övriga uppdrag

  » Samarbetspartners & Verktyg

Coachning

Coachning är ett effektivt arbetssätt för att stödja individuell utveckling. Att coacha innebär att möta människor där de är och med frågor, aktiv lyssning och utmaningar hjälpa dem att nå ett i förväg, uppställt mål. Dock utan att själv överta ansvaret från den som coachas.

Coachutbildning är för dig som vill:

  • utveckla dig själv till en kompetent coach
  • utveckla dig själv som ledare
  • utveckla dig själv som individ
  • hjälpa andra att utvecklas

Du finns alltså i ett arbete där du mer eller mindre dagligen aktivt bidrar till andras utveckling och känner igen dig i någon av följande kategorier: chef, ledare, utbildare, utvecklare, instruktör eller tränare.

Utbildningens upplägg
Utbildningen är uppdelad i fyra steg under 3-4 månader. Under utbildningen kommer du att få träna på att coacha andra såväl som att bli coachad själv. Vi arbetar i små grupper för att skapa trygga och gynnsamma inlärningssituationer och övningarna varvas med korta teoripass. Du får även träna din förmåga att både ge och ta emot konstruktiv feedback. Tillfällen för reflektion och erfarenhetsutbyte är återkommande inslag under utbildningen.

Utbildningen syftar till att du på ett effektivt sätt ska kunna stödja utveckling hos andra människor genom att öka individens medvetenhet, ansvarskänsla, självtillit.